Gəl otur bir şeir de,

Qulaq asım məst olum.

Sən dərdini aç mənə,

Mən sənə həmdərd olum.

 ◦

Gəl otur bir çay içək,

Çay bizi dəm eyləsin,

Od vursun qoy köksünə,

Qoy bizi zay eyləsin.

Gəl bir tikə çörək ye,

Yarımçıq qoy çıxginən.

Qoy çörək də ağlasın,

Göz yaşıyla getginən.

 ◦

Yanımda boş stəkan,

Çörək qalsın, mən qalım.

Şeirləri götür get,

Həsrət qalsın qulağım.

Dərdini stolda qoy,

Qalıb, qalıb, boy atsın,

Bəlkə ürəyimdə də,

Öz dərdimi azaltsın.

Bir cavab yazın